De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs

Multatulistraat 91 9721 NH Groningen

  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hier vindt u het Schoolplan voor de planperiode 2020-2023.
Dit Schoolplan is gekoppeld aan een kwaliteitsmonitor, zodat de vorderingen m.b.t. de ontwikkelpunten goed in beeld kunnen worden gebracht.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenzorg binnen De Bolster is er op gericht om vanaf de start tot aan het verlaten van onze school de leerling zo adequaat mogelijk te begeleiden in zijn / haar ontwikkeling.
Het schoolondersteuningsplan is een weergave van de zorg die wij bieden. Zowel de reguliere zorg, de zorg voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben en van de extra ondersteuning  op het gebied van logopedie, remedial teaching, motorische remedial teaching, creatieve communicatie, verwerking van rouw en verlies, weerbaarheidstraining en sociale vaardigheidstraining.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven