CSG Selion

Diamantlaan 14 9743 BG Groningen

  • Schoolfoto van CSG Selion
  • Schoolfoto van CSG Selion
  • Schoolfoto van CSG Selion
  • Schoolfoto van CSG Selion
  • Schoolfoto van CSG Selion

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen en dat ze met plezier naar school gaan. Elke leerling krijgt een mentor, die de schoolloopbaan begeleidt. Vanaf 1 januari 2014 hebben wij een deelraad, waarin leerlingen en ouders meepraten over onderwerpen die onze vestiging aangaan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons veiligheidsbeleid is gericht op preventie. Wij hebben een veiligheidscoördinator en een vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen.    Het thema veiligheid komt aan bod in het leerstofaanbod. Wij bieden scholing voor personeel op veiligheidsgebied.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders/verzorgers kunnen via SOMToday op de hoogte blijven van behaalde cijfers en gemiste lessen. Ten minste drie keer per jaar krijgen leerlingen een rapport en een driehoeksgesprek (ouder-leerling-mentor). Naast cijfers werken we met portfolio's en presentaties. Één keer per jaar organiseren we een thema-ouderavond.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven