CSG Augustinus

Admiraal de Ruyterlaan 37 9726 GP Groningen

  • Schoolfoto van CSG Augustinus
  • Schoolfoto van CSG Augustinus
  • Schoolfoto van CSG Augustinus
  • Schoolfoto van CSG Augustinus
  • Schoolfoto van CSG Augustinus

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van de leerlingen ligt op het landelijk gemiddelde. Leerlingen geven aan zich veilig te voelen op school en dat de sfeer prettig is. Leerlingen worden voldoende geholpen bij het maken van keuzes (sector, profiel). De keuze voor de stage laat nog te wensen over. Daarom is in de havo-carrousel verbeterd. Dit is een VO-raad ondersteund project voor loopbaanoriëntatie. Er zijn leerling- en ouderklankbordgroepen ingericht, die twee keer per jaar bij elkaar komen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Als er iets is met een leerling, wordt er snel aan de bel getrokken. Het contact tussen de school en de ouders is laagdrempelig. Mentoren, teamleiders en meldkamer zijn goed te bereiken en nemen zelf contact op als het nodig is.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven