CSG Wessel Gansfort

Heerdenpad 8 9731 BW Groningen

  • Schoolfoto van CSG Wessel Gansfort
  • Schoolfoto van CSG Wessel Gansfort
  • Schoolfoto van CSG Wessel Gansfort
  • Schoolfoto van CSG Wessel Gansfort
  • Schoolfoto van CSG Wessel Gansfort

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat leerlingen zich veilig voelen en de sfeer op school prettig vinden. Leerlingen zijn ook zeer tevreden over de begeleiding in keuzes zoals sector-, profiel- en studiekeuze en ons mentoraat. We streven naar twee mentoren per klas, zodat we elke leerling een goede begeleiding kunnen geven. Met onze nieuwe visie op onderwijs proberen we de lessen nog uitdagender en actiever te maken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze school staat bij ouders bekend als een veilige en plezierige school. Vooral het mentoraat, de aanpak van pestgedrag en de communicatie naar ouders toe scoren boven het landelijk gemiddelde. Er wordt lesgegeven op het niveau van het kind. We werken met ons nieuw onderwijsconcept aan de verbetering van onze lessen, we willen meer aansluiten bij interesses van onze leerlingen en ze uitdagen om tot betere prestaties te komen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven