Marianum

Deken Hooijmansingel 1 7141 EA Groenlo

  • We bieden uitdagend onderwijs in de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie in ons volledig ingerichte b√®talaboratorium.
  • Voor het ontwikkelen van ICT-vaardigheden beschikken we onder andere over een mediatheek.
  • Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen gebruik maken van de aula. Ze kunnen hier ook aan het werk tijdens een vrij lesuur.
  • We stemmen de vakgebieden inhoudelijk op elkaar af zodat de verschillende vakken elkaar aanvullen en versterken.
  • De leerlingen zijn (mede-)eigenaar van hun leer- en ontwikkelingsproces. Ze worden aangespoord zelf actief te zijn.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In een afwijkend schooljaar als gevolg van Corona is een aangepaste vragenset gebruikt om de tevredenheid van leerlingen te meten. De resultaten die in de bijlage gepresenteerd worden, zijn de resultaten van de enquête afgenomen in juni 2021 in leerjaar 1, 2, 3, 4 en 5 (m.u.v. de examenleerlingen). De school formuleert op basis van de uitkomsten verbeterpunten. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Terug naar boven