Merletcollege Grave school voor vwo (onderbouw), havo, mavo en vmbo

Stoofweg 4 5361 HZ Grave

Schoolfoto van Merletcollege Grave school voor vwo (onderbouw), havo, mavo en vmbo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan Merletcollege betreft de vier vestigingen van het Merletcollege.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan Merletcollege betreft de vier vestigingen van het Merletcollege. Dit zorgplan beschrijft de visie, de uitgangspunten van de zorg en in grote lijnen de structuur en de organisatie.
Daarnaast is er een handboek met protocollen, procedures en formulieren.
In het kader van passend onderwijs is er voor het samenwerkingsverband voor de regio Nijmegen, waaronder het Merletcollege ressorteert, een ondersteuningsplan 2014 - 2018.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven