Antoniuscollege Gouda

John Mottstraat 2-4 2806 HP Gouda

Schoolfoto van Antoniuscollege Gouda

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school moet een plek zijn waar leerlingen zich thuis voelen. De enquête geeft ons handvatten om met leerlingen in de klassen en de leerlingenraad te praten.

De laatste twee schooljaren is door het sluiten van de scholen vanwege de Coronacrisis het onderwijs aan de leerlingen anders vorm gegeven dan in voorgaande schooljaren. Zo is er veel meer sprake geweest van digitaal onderwijs. Om deze reden is er door het bestuur van de school, Stichting Carmelcollege, zelf een vragenlijst Leerlingtevredenheid ontwikkeld om in 2021 af te nemen. Deze vragenlijst is aan de Inspectie voorgelegd en akkoord bevonden. U vindt de resultaten van deze enquête in de bijlage.

Omdat het een 'eigengemaakte' vragenlijst betreft, kunnen de resultaten niet weergegeven worden in de standaarden van Vensters. De resultaten die hieronder in de staatjes gepresenteerd worden, zijn de resultaten van de Venstervragenlijst die in schooljaar 2018-2019 is afgenomen. In 2020 is er geen vragenlijst afgenomen, omdat de scholen in het voorjaar van dat jaar gesloten waren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Oplettendheid en surveillance door docenten en conciërges zorgt voor een veilige en rustige sfeer op school.  Respect voor elkaar staat centraal. De school en de wijk hebben regelmatig contact met elkaar over zaken rond de school. Tutoren en leerlingmentoren spelen in het creëren van een veilige sfeer een grote rol.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Via de ouderraad worden de scores met de ouders besproken. Voorstellen tot verbetering worden hierin besproken. De adviesraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies op alle terreinen die de school aangaan. In de raad hebben ouders, leerlingen en docenten zitting.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven