Antoniusmavo XL

Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda

Schoolfoto van Antoniusmavo XL

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school moet een plek zijn waar leerlingen zich thuis voelen. De enquête geeft ons handvatten om met leerlingen in de klassen en de leerlingenraad te praten.

De laatste twee schooljaren is door het sluiten van de scholen vanwege de Coronacrisis het onderwijs aan de leerlingen anders vorm gegeven dan in voorgaande schooljaren. Zo is er veel meer sprake geweest van digitaal onderwijs. Om deze reden is er door het bestuur van de school, Stichting Carmelcollege, zelf een vragenlijst Leerlingtevredenheid ontwikkeld om in 2021 af te nemen. Deze vragenlijst is aan de Inspectie voorgelegd en akkoord bevonden. U vindt de resultaten van deze enquête in de bijlage.

Omdat het een 'eigengemaakte' vragenlijst betreft, kunnen de resultaten niet weergegeven worden in de standaarden van Vensters. De resultaten die hieronder in de staatjes gepresenteerd worden, zijn de resultaten van de Venstervragenlijst die in schooljaar 2018-2019 is afgenomen. In 2020 is er geen vragenlijst afgenomen, omdat de scholen in het voorjaar van dat jaar gesloten waren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Eén van de huisregels van Antoniusmavo XL is: Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Daar werken we hard aan door hier veel met leerlingen over te spreken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn partners van de school; we delen elkaars kennis, maar leren ook van elkaars inzichten en ervaringen. Betrokkenheid van ouders vinden we heel belangrijk. De school heeft daarom als speerpunt: het intensiveren van de samenwerking met ouders. Het vormgeven hiervan gebeurt in overleg met de Ouderraad.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven