Antoniusmavo XL

Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda

Schoolfoto van Antoniusmavo XL

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2019 start onze 'nieuwe' school: Antoniusmavo XL. Vanaf dit schooljaar zijn leerlingen met een kader/mavo, mavo of mavo/havo advies toelaatbaar. Zij zullen uiteindelijk allen mavo-examen doen. Vanaf augustus 2020 is er in de bovenbouw slechts één profiel: het intersectorale programma Dienstverlening & Producten. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het schoolplan van het Carmelcollege Gouda, waarvan Antoniusmavo XL deel uit maakt. Dit schoolplan geeft weer aan welke onderwijskundige ontwikkelpunten wij de komende jaren aandacht besteden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van Passend Onderwijs is er door de school een Schoolondersteuningsprofiel opgemaakt. In dit plan staat, welke ondersteuning de school aan haar leerlingen kan bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven