ISK Gouda

Aakwerf 46 2804 MX Gouda

Schoolfoto van ISK Gouda

In het kort

Toelichting van de school

Op de ISK Gouda zijn de groepen van de afdeling internationale schakel klas (ISK) gehuisvest. De ISK Gouda is bedoeld voor kinderen die net in Nederland zijn komen wonen en nog geen Nederlands spreken. Om die reden kunnen deze leerlingen nog niet deelnemen aan het gewone onderwijs. ISK Gouda kent meerdere vestigingen. 

ISK-onderwijs heeft als doel om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs of het MBO. De nadruk ligt op het verwerven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de Nederlandse cultuur.

Op de ISK Gouda is het leerlingaantal de laatste jaren sterk toegenomen: de ISK heeft momenteel meer dan 300 leerlingen. Op de vestiging De Aakwerf zitten bijna 100 leerlingen, maar inmiddels kent de ISK Gouda dus meerdere vestigingen. Elke vestiging kent zijn eigen specifieke doelgroep leerlingen. Denk hierbij aan: instroom, alfabetisering, doorschakeling naar VO of doorschakeling naar het MBO.

Kenmerken van de school

  • NT-2
  • Multi-cultureel
  • Kleinschalig
  • Integratie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven