ISK Gouda

Aakwerf 46 2804 MX Gouda

Schoolfoto van ISK Gouda

In het kort

Toelichting van de school

Op deze vestiging zijn de groepen van de afdeling internationale schakel klas (ISK) van de Antoniusmavo XL gehuisvest. De ISK Gouda is bedoeld voor kinderen die net in Nederland zijn komen wonen en nog geen Nederlands spreken. Om die reden kunnen deze leerlingen nog niet deelnemen aan het gewone onderwijs. ISK-onderwijs heeft als doel om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs of het MBO. De nadruk ligt op het verwerven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de Nederlandse cultuur.

Kenmerken van de school

  • NT-2
  • Multi-cultureel
  • Kleinschalig
  • Integratie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven