Het Segment School v PRO

van Bergen IJzendoornpark 43 2801 AB Gouda

 • Redzaamheidsactiviteiten in het woonhuis zoals boodschappen doen, schoonmaken, eten maken, social media, ontbijt verzorgen enz.
 • We hebben op school het vak Groen- en dierverzorging. Naast dierverzorging worden er veel brancheopleidingen aangeboden...
 • Bij techniek hebben we naast motorvoertuigtechniek ook installatietechniek, metaalbewerking, lassen, houtbewerking en fietstechniek
 • Bij het verkoop en logistiek heb je kassatraining, etaleren, werken in de winkel, magazijn en logistiek. (+branche en Mbo 1-opleidingen)
 • Je maakt muziek, speelt toneel, doet aan drama, filmtechniek en er zijn voorstellingen

In het kort

Toelichting van de school

GsG Het Segment is een excellente school! GsG Het Segment is een zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (Mbo) en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het leren is afgestemd op de individuele mogelijkheden en wensen van de leerlingen. We geven samenhangend competentiegericht onderwijs op maat. We bieden brede ontwikkelingsmethoden, flexibele leermogelijkheden in een uitdagende leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid zijn hierin sleutelbegrippen.
Het uitgebalanceerde aanbod van theorie-en praktijkvakken, het enorme aanbod van branche-opleidingen en de diverse Mbo-opleidingen, de intensieve begeleiding tijdens de stages door onze eigen jobcoaches en stagebegeleiders, het aan de school verbonden zorgteam en een orthopedagogisch klimaat staan borg voor een positieve ontwikkeling van de leerlingen.

De school heeft alle sectoren in huis; Groen- en dierverzorging, Verkoop en logistiek, Techniek, Horeca en Voeding en Dienstverlening en Zorg. Daarnaast heeft de school een heus werkcentrum. Er wordt CKV aangeboden........Er wordt heel veel gewerkt in halve groepen.

Kortom....de school is uniek!

Kenmerken van de school

 • Excellent en kleinschalig
 • Zelfstandig Praktijkonderwijs
 • Branche-opleidingen
 • Mbo-opleidingen
 • Zeer goed pedagogisch klimaat

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

 1. Informatie-avond nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

  Meer informatie

 2. Open ochtend voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

  Meer informatie

 3. Informatie-avond nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

  Meer informatie

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?