Coornhert Gymnasium

Jan van Renesseplein 1 2805 GT Gouda

  • Schoolfoto van Coornhert Gymnasium
  • Schoolfoto van Coornhert Gymnasium

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Coornhert Gymnasium kent in leerjaar 4 twee stromen: de maatschappijstroom en de natuurstroom. Pas in leerjaar 5 hoeven de leerlingen een definitief profiel te kiezen. Alle leerlingen volgen in leerjaar 4 een tweede moderne vreemde taal en filosofie. Binnen elke stroom kunnen leerlingen vrij kiezen uit alle vakken die we op school aanbieden. Veel leerlingen kiezen uit interesse of om extra opties open te houden voor één of meer extra vakken.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het doel van het schoolplan is om alle betrokkenen duidelijk te maken waar het Coornhert Gymnasium voor staat en welke koers gevaren wordt. Het Schoolplan geeft de grote lijn aan voor de komende vier jaar. Het Schoolplan is geen activiteitenlijstje. In het Schoolplan staat evenmin hoe bepaalde doelen gerealiseerd zullen worden. Daartoe worden elk jaar actviteitenplannen gemaakt (de zogenaamde Rode Draden).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school maakt deel uit van het Regionaal interzuilair samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Holland & Rijnstreek.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven