Coornhert Gymnasium

Jan van Renesseplein 1 2805 GT Gouda

  • Schoolfoto van Coornhert Gymnasium
  • Schoolfoto van Coornhert Gymnasium

In het kort

Toelichting van de school

Het Coornhert Gymnasium is een school waar alle leerlingen met VWO-capaciteiten de kans krijgen om een gymnasiumdiploma te halen. Het Coornhert Gymnasium is een school waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen, waar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt en waar men elkaar en elkaars eigendommen respecteert. Het homogene en kleinschalige karakter van de school speelt daarbij een belangrijke rol.
Het Coornhert Gymnasium biedt de leerlingen een breed scala aan vakken. Daarnaast organiseren we binnen en buiten de lessen activiteiten die leerlingen de gelegenheid bieden ook hun andere talenten te ontplooien.
Naast kennisoverdracht besteedt het Coornhert Gymnasium aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden en een attitude die leerlingen nodig hebben voor een succesvolle universitaire studie. Ook besteden wij bewust veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen.
Waar dit mogelijk is, worden de culturele lijnen van de klassieke oudheid naar onze tijd doorgetrokken. Leerlingen leren zich open te stellen voor andere denkwerelden en bewuste keuzes te maken.

Kenmerken van de school

  • Gymnasium
  • VWO++ met Latijn en Grieks
  • Openbaar
  • Daagt je uit!
  • Kleinschalig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen lijkt op ongeveer 700 leerlingen te stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
701

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?