De GSG Leo Vroman

Willem de Zwijgersingel 5 2805 BP Gouda

Schoolfoto van De GSG Leo Vroman

In het kort

Toelichting van de school

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman kent een drietal uitgangspunten die in algemene zin de richting van de school bepalen.

 • Openbaar onderwijs: wat voor ons betekent dat we midden in de wereld om ons heen willen staan en onze leerlingen willen leren met elkaar gezamenlijk om te gaan ongeacht welk onderscheid dan ook.
 • Kleinschaligheid: we zijn er van overtuigd dat onze leerlingen beter tot hun recht komen in een schoolorganisatie die kleinschalig is ingericht. We hebben onze huisvesting dan ook ingericht op drie locaties.
 • Individuele aandacht: we willen als onderwijsorganisatie leren de stap te maken van meer collectief georiënteerd onderwijs naar onderwijs dat meer uit gaat van de individuele leerling.

Onderwijskundig willen we een leeromgeving aanbieden waarbinnen onze leerlingen worden uitgedaagd met activerende leerstof, leren samen te werken, leren zelfstandig te werken en de digitale leeromgeving in hun leerproces kunnen gebruiken.

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig
 • Openbaar
 • Individuele aandacht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1344

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven