Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Gouda (praktijkonderwijs)

Ronsseplein 4 2803 ZV Gouda

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Gouda (praktijkonderwijs)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De respons op de enquête was 52,5%. In verband met ziekte van de mentor heeft één van de PRO 4-klassen de enquête niet in kunnen vullen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat het Driestar College als een veilige en prettige school wordt ervaren.

Op school wordt aandacht besteed zowel aan fysieke veiligheid (o.a. arbo-commissie, preventiemedewerkers) als sociale veiligheid (o.a. mentorlessen, incidentenregistratie).Te denken valt dan aan veiligheid binnen de gebouwen maar ook aan informatie m.b.t. het terugdringen pestgedrag en investeren in vertrouwenswerk.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit onderzoek is afgenomen onder de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de tweede, derde en vierde klassen. De ouders zijn erg tevreden over de school en hoe de docenten om gaan met hun kinderen. We willen er voor zorgen dat deze tevredenheid van ouders zo hoog blijft.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven