Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Gouda (vmbo en havo-vwo)

Ronsseplein 1 2803 ZV Gouda

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Gouda (vmbo en havo-vwo)

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Zie voor de toelichting de bijlage.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2017 is de werkwijze van de Onderwijsinspectie gewijzigd. Besturen worden ten minste eens in de 4 jaar bezocht. Zij krijgen een oordeel over de kwaliteitszorg en over het financieel beheer. Scholen krijgen voortaan niet altijd een oordeel van de inspectie. Oordelen die scholen vóór 1 augustus 2017 kregen, blijven zichtbaar totdat het bestuur is beoordeeld.

Klik op onderstaand icoon om het meest recente rapport van de Onderwijsinspectie te raadplegen.

Terug naar boven