De Goudse Waarden Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2 2801 SC Gouda

Schoolfoto van De Goudse Waarden Het Praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Goudse Waarden Het Praktijkonderwijs is een school die op een eigentijdse manier onderwijs biedt aan alle leerlingen. Individuele aandacht en onderwijs op maat zijn binnen onze school vanzelfsprekend. De leerlingen werken aan persoonlijke leer- en ontwikkellijnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, problemen oplossen, verantwoording nemen voor de keuzes die zij maken en op een positieve manier met elkaar omgaan. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen na vijf jaar deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, dat zij voor zichzelf kunnen zorgen met oog voor de mensen om hen heen. Ons onderwijs is flexibel, en op maat. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses en kwaliteiten van onze leerlingen, maar willen ook hun horizon verbreden.

Naast de theorie- en praktijkvakken besteden we aandacht aan sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Stage speelt een belangrijke rol. De Goudse Waarden Praktijkschool is een van de eerste 'Boris' praktijkonderwijsscholen van Nederland. dit betekent dat wij samen met het bedrijfsleven zoveel mogelijk kansen creëren voor onze leerlingen op de lokale arbeidsmarkt. Door middel van praktijkverklaringen van erkende leerbedrijven bouwt de leerling een waardevol portfolio op. 

De leerlingen die op de grens van Praktijkonderwijs en vmbo zitten kunnen in de brugklas het pro-plus programma volgen. Dit programma geeft de mogelijkheid om na de brugklas door te stromen naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg met lwoo.  In het vijfde leerjaar bieden wij de mogelijkheid om de entree opleiding (mbo niveau 1) bij ons op school te volgen. Wij betrekken ouders actief bij ons onderwijs door intensief contact tussen ouder(s)/ verzorger(s) en mentoren.


Kenmerken van de school

 • Prot. Christelijk
 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Verant-woordelijkheid
 • Kleinschalig en eigentijds

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

 1. Open Huis voor leerlingen groep 7/8 en hun ouders

  Meer informatie

 2. Open Huis voor leerlingen groep 7/8 en hun ouders

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het praktijkonderwijs zitten maximaal 17 leerlingen in een lesgroep. In de praktijklessen worden deze groepen gehalveerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven