De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat

Heemskerkstraat 105 2805 SN Gouda

Schoolfoto van De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De mening van onze leerlingen helpt ons om kritisch naar onszelf te kijken.
Daarom nemen we voor elk functioneringsgesprek leerlingenquêtes af en zijn er leerlingen in onze resonansgroepen en in de MR. En daarnaast is er een leerlingenraad. De scores van deze enquête bespreken we met onze leerlingenraad en samen kijken we hoe we ons onderwijs en de begeleiding verder kunnen verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het doet ons erg goed dat onze leerlingen en ouders ons ervaren als een veilige school met een goed schoolklimaat. Elke leerling die aangeeft zich minder veilig te voelen is er echter een te veel. Zelfs met de mooie scores blijft daarom een goed en veilig schoolklimaat een belangrijk speerpunt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We vinden goede communicatie met de ouders belangrijk. Het is fijn dat dit door de ouders gewaardeerd wordt. We zijn dankbaar dat de ouders aangeven dat ze tevreden zijn over ons onderwijs en trots dat zij onze school willen aanbevelen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven