De Goudse Waarden Het Lyceum

Heemskerkstraat 105 2805 SN Gouda

Schoolfoto van De Goudse Waarden Het Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

De Goudse Waarden biedt leerlingen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat leerlingen ook tijdens hun schoolloopbaan kunnen instromen in de onderwijssoort die recht doet aan hun kwaliteiten. Want niet voor alle leerlingen is het bij aanvang van de schoolloopbaan direct duidelijk welke onderwijssoort het beste bij hen past. In de 3 locaties wordt gewerkt in teams zodat het onderwijs voor leerlingen kleinschalig en overzichtelijk is. Wij willen leerlingen kansen bieden.

De Goudse Waarden profileert zich als een christelijke school die zich onderscheidt door de oprechte aandacht voor de leerling, in zijn of  haar ontwikkeling in relatie tot anderen en de omgeving.

De christelijke levensbeschouwing wordt zichtbaar in datgene wat we doen, waarbij het evangelie van Jezus Christus als uitgangspunt geldt voor ons dagelijks handelen in de school. Om duidelijk te maken wat we daaronder verstaan, hebben wij deze in drie kernwoorden samengevat: aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Wij willen leerlingen kansen bieden en hen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom richten wij ons naast ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden, met als doel het behalen van een diploma, op de brede vorming van onze leerlingen.

Voor de leerling betekent dit:

 • Een breed onderwijsaanbod:
  • mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig atheneum en gymnasium;
  • vwo in vijf jaar en een havodiploma met vwo-vakken;
  • internationaal erkende diploma's bij alle 3 de moderne vreemde talen;
  • uitgebreid talentprogramma met oa. talentklassen in de onderbouw; 
  • veel vormingsactiviteiten.
 • Een duidelijke onderwijsinrichting en onderwijsorganisatie;
 • Een goed pedagogisch klimaat (zorg, veiligheid);
 • Een persoonlijke sociaal-emotionele begeleiding;
 • Een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs en een plaats in de samenleving.
 • Aandacht voor internationalisering (uitwisselingsactiviteiten)

Kenmerken van de school

 • Prot. Christelijk
 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Verant-woordelijkheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
1116

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven