De Goudse Waarden - De Gouwe - mavo(gl), kader, basis, lwoo

Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda

Schoolfoto van De Goudse Waarden - De Gouwe - mavo(gl), kader, basis, lwoo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing De meeste leerlingen halen hun diploma in de leerweg waar ze beginnen. Sommige leerlingen halen hun diploma in een andere leerweg. We kijken naar wat goed is voor de leerling, waarbij het vaak om maatwerk gaat.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom binnen De Gouwe is gemiddeld genomen vergelijkbaar met andere scholen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Veruit de meeste leerlingen slagen voor het examen. Daar zijn we trots op!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen rond het landelijk gemiddelde. Vanaf dit schooljaar krijgen leerlingen bijles in de vakken waar ze minder goed in zijn. Op die manier kunnen ze zich beter voorbereiden op de examens.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen gaan naar het mbo. Daar leren ze verder voor een beroep. Sommige leerlingen gaan naar de havo. Op De Gouwe kan het allemaal!  
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is positief over de school. De resultaten zijn op orde en de lessen zijn goed. Er zijn ook verbeterpunten, zoals meer afwisseling van werkvormen in de lessen. Daar werken we aan. Zo volgen docenten scholing en bezoeken de afdelingsleiders regelmatig de lessen. Dit jaar komt er een andere school kijken hoe we het doen (visitatie/audit). Zo houden we elkaar scherp!

Terug naar boven