De Goudse Waarden - De Gouwe - mavo(gl), kader, basis, lwoo

Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda

Schoolfoto van De Goudse Waarden - De Gouwe - mavo(gl), kader, basis, lwoo

In het kort

Toelichting van de school

De Goudse Waarden biedt leerlingen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat leerlingen ook tijdens hun schoolloopbaan kunnen instromen in de onderwijssoort die recht doet aan hun kwaliteiten, omdat niet voor alle leerlingen het bij aanvang van de schoolloopbaan direct duidelijk is welke onderwijssoort het beste bij hen past. In de drie locaties wordt gewerkt in afdelingen zodat het onderwijs voor leerlingen kleinschalig en overzichtelijk is. Wij willen leerlingen kansen bieden.

De Goudse Waarden profileert zich als een christelijke school die zich onderscheidt door de oprechte aandacht voor de leerling, in zijn of  haar ontwikkeling in relatie tot anderen en de omgeving.

De christelijke levensbeschouwing wordt zichtbaar in datgene wat we doen, waarbij het evangelie van Jezus Christus als uitgangspunt geldt voor ons dagelijks handelen in de school. Om duidelijk te maken wat we daaronder verstaan, hebben wij deze in drie kernwoorden samengevat: aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Wij willen leerlingen kansen bieden en hen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom richten wij ons naast ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden, met als doel het behalen van een diploma, op de brede vorming van onze leerlingen.

Voor de leerling mavo(gl), basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht betekent dit:

 • Een duidelijke onderwijsinrichting en onderwijsorganisatie;
 • Een goed pedagogisch klimaat (zorg, veiligheid);
 • Een persoonlijke sociaal-emotionele begeleiding;
 • Een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs en een plaats in de samenleving
 • Een breed onderwijsaanbod en grote keuze van profielen in de bovenbouw  
  Horeca Bakkerij Recreatie
  Economie en Ondernemen
  Zorg en Welzijn
  Bouwen, wonen, interieur
  Produceren, installeren, energie
  Mobiliteit en transport          

Kenmerken van de school

 • Prot.Chr.
 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Verant-woordelijkheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Open Huis voor leerlingen groep 7/8 en hun ouders

  Meer informatie

 2. Open Huis voor leerlingen groep 7/8 en hun ouders

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel leerlingen kiezen voor De Gouwe. Daar zijn we blij mee. Vanwege o.a. demografische krimp en het feit dat minder leerlingen naar het vmbo gaan, dalen de leerlingenaantallen. Het voordeel daarvan is, dat we leerlingen meer persoonlijke aandacht kunnen geven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
534

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven