Burgemeester Harmsma School

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3 8401 PV Gorredijk

  • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School
  • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School
  • brede vorming van ieder kind
  • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School
  • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In deze indicator ziet u de mate van opstroom op de BHS. We willen leerlingen op hetzelfde niveau of hoger dan het basisschooladvies laten uitstromen op onze school. Leerlingen die onder het niveau van hun basisschooladvies scoren, zijn in onze school veelal de leerlingen die overgestapt zijn van een andere school en pas in leerjaar 3 binnenkomen van VO-scholen uit onze omgeving.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In klas 3 zitten onze leerlingen in sterke mate nog in een heterogene setting, daardoor geven deze cijfers geen reëel beeld. Selectievrij onderwijs leidt op de BHS er toe dat 20 % hoger afstudeert dan bij aanvang van een schoolloopbaan werd verwacht.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn ontzettend trots op onze leerlingen en hun examenresultaten.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Bij deze cijfers geldt ook nog dat in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg een flink aantal leerlingen vakken op een hoger niveau doet. Daarnaast stimuleren we dat leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg in zeven vakken examen doen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Bij de doorstroom van de GT- richting zien we aanzienlijk deel (zo'n 18%) ook naar doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs, in dit geval is dit de HAVO. 
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2018 werd de Burgemeester Harmsma School weer door de inspectie bezocht. Dit bezoek maakt deel uit van het reguliere toezicht dat de inspectie ééns in de 4 jaar op iedere school doet. Opnieuw is de school beoordeeld met een voldoende. Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. De Burgemeester Harmsma School is daar wederom ontzettend trots op. Voor de details verwijzen we naar het volledige inspectierapport onder de link.

Terug naar boven