Burgemeester Harmsma School

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3 8401 PV Gorredijk

 • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School
 • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School
 • brede vorming van ieder kind
 • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School
 • Schoolfoto van Burgemeester Harmsma School

In het kort

Toelichting van de school

De Burgemeester Harmsma School (BHS) is een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs met een groot hart voor leerlingen en medewerkers. Het leerlingenaantal schommelt jaarlijks rond de 500 leerlingen. De BHS is er voor alle basisschoolverlaters en laat daarom in het 1e leerjaar leerlingen toe met VMBO t/m HAVO (-VWO)-doorstroom-advies. Deze leerlingen worden vervolgens selectievrij geplaatst in een 1e klas. 

De school is gevestigd in een goed geoutilleerd gebouw en biedt alle leerwegen uit het VMBO aan. In de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO in de bovenbouw zijn dat vier beroepsgerichte profielen uit de sectoren Zorg en welzijn, Economie en Techniek. Daarnaast maken leerlingen bij ons kennis met technologie, groen en een breed scala aan expressievakken en sport.

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Selectievrij in klas 1 en 2
 • Lespleinen in de bovenbouw
 • Krachtig mentoraat
 • Veilig schoolklimaat

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
482

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven