ZML De Kleine Wereld

Dokter Bauerstraat 154-156 4205 KE Gorinchem

  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van De Kleine Wereld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.De Kleine Wereld is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die zeer moeilijk leren. De leerlingen zijn verdeeld over zes groepen. De Kleine Wereld is een school die gespecialiseerd onderwijs op maat verzorgd.  We werken met groepsplannen, maar ons uitgangspunt is de individuele leerling. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en zijn blij met kleine successen die voor hen van grote waarde zijn.

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht werken
  • Handelingsgericht werken
  • Opbrengstgericht werken
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Klein schalig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven