Lyceum Oudehoven

Hoefslag 4 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Lyceum Oudehoven
  • Schoolfoto van Lyceum Oudehoven
  • Schoolfoto van Lyceum Oudehoven
  • Schoolfoto van Lyceum Oudehoven
  • Schoolfoto van Lyceum Oudehoven

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De mening van leerlingen en ouders geeft mede richting aan het handelen van Lyceum Oudehoven. Minder goede scores geven direct aanleiding tot heroverweging en zo nodig bijstellen van het schoolbeleid in het belang van de leerling.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een zeer grote meerderheid van de leerlingen voelt zich veilig op school. Indien zich een incident voordoet, dan wordt er adequaat opgetreden. Bovendien zijn de lijntjes met politie, brandweer en ziekenhuis erg kort.

Regelmatig zijn er ontruimingsoefeningen en de school heeft 25 daartoe opgeleide bedrijfshulpverleners die bij calamiteiten bijstand kunnen verlenen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De mening van leerlingen en ouders geeft mede richting aan het handelen van Lyceum Oudehoven. Minder goede scores geven direct aanleiding tot heroverweging en zo nodig bijstellen van het schoolbeleid in het belang van de leerling.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven