Lyceum Oudehoven

Hoefslag 4 4205 NK Gorinchem

Schoolfoto van Lyceum Oudehoven

In het kort

Toelichting van de school

Lyceum Oudehoven staat voor een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving waar je je optimaal kunt ontwikkelen. Wij bieden een ambitieus leerklimaat waar je het onderwijs krijgt dat bij jou past. Je kunt rekenen op de begeleiding van een betrokken en deskundig team dat je leert om verder te kijken en goede vragen te stellen.

Ons personeel is betrokken en deskundig. We zijn open van geest, hartelijk, rechtvaardig en moedig. Je kunt je kennis bij ons verdiepen en verbreden.

Lyceum Oudehoven valt onder het bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV). 

Kenmerken van de school

 • Open van Geest
 • Hartelijk
 • Rechtvaardig
 • Moedig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. School in bedrijf

 2. School in bedrijf

 3. Doemiddag groep 8

 4. Informatieavond ouders groep 7 en 8

 5. Proeflessen tto groep 8

 6. Informatieavond tto en gymnasium

 7. Proeflessen tto groep 8

 8. Open dag

 9. Doemiddag groep 7

 10. Proeflessen tto groep 7

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Lyceum Oudehoven zitten ruim 1000 leerlingen. Toch ervaren leerlingen het Lyceum niet als een te grote school. De sfeer is juist heel warm en hartelijk. 

In leerjaar 4 stromen er leerlingen in vanuit Calvijn in Hardinxveld-Giessendam, het Gilde (techniekhavo) en de Uilenhof (vmbo).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1015

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?