Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem

  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De jaarlijkse tevredenheid onder leerlingen en ouders/verzorgers wordt gemeten in de maand februari. Deze vragenlijst wordt onder alle leerlingen en ouders verspreid. De scores laten een positief beeld zien en komen overeen met de landelijke en regionale trends. Veel scores passen goed bij de koers van onze school. We willen eigentijds onderwijs aanbieden in een sfeervolle en veilige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ons doorlopend laten weten wat ze van de school vinden. Een praktisch voorbeeld hiervan zijn de lunchgesprekken met de directeur van de locatie waarin leerlingen mogen meepraten over het schoolbeleid. Naar aanleiding van de resultaten vinden er gesprekken plaats met de docenten en MR zodat aandachtsgebieden kunnen worden omgezet in nieuwe beleidsafspraken. 

De lagere scores bij de havo leerlingen wordt door ons onderzocht.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Uilenhof is een kleine school. Geborgenheid en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. We proberen de school licht en gezellig in te richten. We werken samen met de leerlingen aan een drieslag van voorlichting, medewerking van docenten en medewerking van leerlingen om chaos en rommel in de school tot een minimum te beperken. Het leef- en leerklimaat in de school wordt hierdoor heel aangenaam.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De jaarlijkse tevredenheid onder leerlingen en ouders/verzorgers wordt gemeten in de maand februari. Het resultaat mag er zijn. Wij zijn blij met hoe ouders/verzorgers tegen de school aankijken zien dit als stimulans om op deze weg door te gaan. In de afgelopen jaren is een stijgende trends te zien. Ouders krijgen de mogelijkheid mee te denken met het onderwijs in een actieve ouderraad en de deelraad. Steeds vaker roepen we ook de hulp van ouders in, onder andere bij het invullen van een gastles of het begeleiden van de maatschappelijke stage (MaS) van de leerlingen. We stellen het erg op prijs als ouders ons benaderen als iets opvalt of als ergens verbetering mogelijk is. Daarnaast genieten we natuurlijk van de complimenten die ouders ons maken.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven