Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem

  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Alle leerlingen beginnen in een mavo/havo brugklas en kiezen vervolgens een van beide opleidingen. Een aantal leerlingen kiest bewust om eerst de mavo-opleiding te volgen en vervolgens in te stromen in havo 4.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw van de Uilenhof stroomt bijna iedere leerling zonder vertraging door. Na het eerste leerjaar is het mogelijk intern door te groeien in de tweede klas van de Nieuwe Mavo of van Havo Junior. Ook na het tweede leerjaar is een mogelijkheid om over te stappen naar het havo, als blijkt dat de leerling daarvoor de kennis en attitude heeft. Het aantal leerlingen dat afstroomt naar een lager niveau is de afgelopen jaren heel klein geweest. De basisscholen adviseren steeds meer enkelvoudig. De dubbele advisering mavo/havo voor mavo leerlingen zou een verkeerde afstroom suggereren. Mavo-leerlingen worden op de Uilenhof extra uitgedaagd met havo leerstof als blijkt dat ze daaraan toe zijn. Zo komt ieder jaar een mooi aantal havo-kanshebbers in de havo-stroom terecht.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De Uilenhof heeft al jaren lang een hoog slagingspercentage. Het slagingspercentage van de afgelopen 5 jaar is gemiddeld 95%. De leerlingen worden goed begeleid naar hun eindexamen, zowel op vakgebied als in hun menswording. Graag werken we vanuit de talenten van onze leerlingen. We zijn enorm trots op onze resultaten. Minstens net zo trots zijn we op de mooie mensen die onze leerlingen in de loop van de vier jaar zijn geworden. Als jong volwassenen verlaten ze met diploma de school.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We meten regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs. Om een goede opbrengst te garanderen moeten de verschillen tussen het schoolexamen en het landelijk centraal schriftelijk examen minimaal zijn. In het schema is te zien dat die verschillen tussen de SE’s (schoolexamens)  de CE’s (centrale examens) op de Uilenhof ruim binnen de landelijke norm van 0,5 vallen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen van de Nieuwe Mavo stromen door naar mbo of havo. De leerlingen die na het vierde leerjaar doorstromen naar havo boeken daar goede resultaten, evenals de leerlingen die kiezen voor een mbo opleiding. De Nieuwe Mavo kent ook een verkorte route gericht op alle beroepssectoren. Binnen dit traject waar ook de Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) onder valt, is het mogelijk om in negen jaar mavo, mbo en hbo te doorlopen, dit kost normaal gesproken twaalf jaar. Daarmee is de route een mooi alternatief voor havo-hbo.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Uilenhof is een gecertificeerde opleidingsschool, zowel voor docenten als voor onderwijsassistenten. Regelmatig is er overleg met Archimedes, de opleiding voor leraren in Utrecht. Tevens is de school gecertificeerd door Calibris* en heeft de school een keurmerk voor het ELD (elektronisch leerdossier). De audits worden regelmatig herhaald.
 
* Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties.

Terug naar boven