Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem

  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
  • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Uilenhof-leerlingen kiezen in de bovenbouw een profiel. Binnen dit profiel volgen ze een aantal vakken, waarin ze later ook eindexamen doen. Binnen het profiel maken leerlingen ook het profielwerkstuk. Ze doen dit door samen met andere leerlingen te werken aan een ‘Grote Prestatie’ of ze maken het profielwerkstuk in samenwerking met het mbo, waar ze met een buddy uit het mbo verkennend en begeleid door vakbekwame docenten aan de slag gaan. Aan het einde van de bovenbouw is het eveneens mogelijk de overstap naar het havo te doen. Leerlingen hebben in sommige gevallen de mogelijkheid om een zevende theorievak te volgen zodat de doorstroom naar de havo wordt versoepeld. Ook daarop worden de leerlingen goed voorbereid. Naast de profielvakken volgen leerlingen in de bovenbouw vrijwel allemaal het zevende loopbaangerichte examenvak Dienstverlening en Producten, waardoor ze goed voorbereid aan de vervolgopleiding gaan beginnen.

 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan bestaat uit een reeks documenten die de organisatie en haar ontwikkelingen beschrijft. De voor u relevante documenten kunt u vinden op onze site onder het menu onderwijsinformatie, schooldocumenten

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Uilenhof kent een uitstekende zorgstructuur. Het woord zorg nemen we dan in de breedste zin van het woord. Dit begint met persoonlijke aandacht voor de leerling en zijn of haar leefomgeving en bezigheden.

De eerste spil in de zorg voor de leerling is de mentor, gevolgd door de teamleider.
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van dyslexie, dyscalculie en dergelijke zijn goede voorzieningen aanwezig.
Voor leerlingen met taal- en of rekenachterstanden kennen we de taal- en rekencoach.

De Uilenhof kent een zorgadviesteam (ZAT). De structuur van de zorg is neergelegd in het Zorgplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven