Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem

 • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
 • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
 • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
 • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo
 • Schoolfoto van Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

In het kort

Toelichting van de school

De Uilenhof valt onder het bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV). De Uilenhof (Nieuwe Mavo, Havo Junior en Versnelde Mavo), is een kleine school met leerlingen en medewerkers met groot talent. Met onze scholen hebben we gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld wat onze ten diepste drijft en wat we als ons wezenlijke bestaansrecht zien. Wij geloven dat mensen, bewust of onbewust, voorbeelden nodig hebben om aan hun leven richting te geven en om houvast en grip te hebben. Wij willen dat ieder mens die met ons in aanraking komt een levend voorbeeld is voor anderen. Zo dragen wij een wereld uit zoals wij die voor ogen hebben. Wij begeleiden mensen in de meest kwetsbare en vormende periode van hun leven. Het onderwijsconcept op de Uilenhof kenmerkt zich door samenhang. De vakken zijn geconcentreerd in zes domeinen: Talen, Kunst & Cultuur, Sport & en Bewegen, Science, Vorming en Vaardigheden en Mens & Maatschappij. Domeinoverstijgend onderwijs zien we binnen de domeinweken, waarin leerlingen werken aan projecten, buitenschools leren en grotere prestaties. Er is een goede aansluiting op basisonderwijs en de hogere niveaus van MBO en Havo. De leerlingen starten in een mavo/havo brugklas. In  het tweede leerjaar vervolgt de leerling zijn/haar schoolloopbaan in Nieuwe Mavo, Havo Junior of  Versnelde Mavo.  De Havo Junior leerlingen vervolgen hun loopbaan op Lyceum Oude Hoven vanaf leerjaar 3. In de Versnelde-stroom bestaat de mogelijkheid het traject mavo-mbo af te leggen in zes jaar.

Kenmerken van de school

 • Vrolijk
 • Vergevend
 • Verantwoordelijk
 • Verbindend

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal van de Uilenhof is de laatste jaren gegroeid van ca. 350 naar ruim 500 leerlingen. We verwachten dat het leerlingenaantal stabiliseert rond de 500. De nieuwe mavo heeft een goede aantrekkingskracht door het vernieuwende onderwijsconcept, waarin al het mooie van het moderne onderwijs en al het goede van de mavo van vroeger samengevoegd is. Ook Havo Junior trekt veel leerlingen. Havo Junior is in het leven geroepen om leerlingen de kans te geven binnen de uitdagende leeromgeving van de Uilenhof door te groeien naar havo 2. Als variant binnen de Nieuwe Mavo wordt de versnelde mavo aangeboden. Zowel binnen Techniek & Media (TOT-traject) als voor Economie en Zorg & Welzijn bieden we alle leerlingen de mogelijkheid om binnen 6 jaar zowel een vmbo als mbo diploma te halen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?