ISK de Toekomst

Willem de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem

  • Onze leerlingen volgen vakwerk op een VMBO-school
  • Leerlingen uit meer dan 30 landen leren Nederlands op de ISK.
  • De leerlingen leren in 2 jaar de Nederlandse taal om uit te stromen naar regulier onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

De internationale schakelklas is een school voor nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 11,6 tot 18 jaar. Op een internationale schakelklas leer je de Nederlandse taal en word je voorbereid op voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, (begeleid) werk of inburgering.

Er worden vier lesgroepen ondergebracht op ISK locatie Mollenburgseweg. Hier leren nieuwe Nederlanders vanaf 15 jaar de Nederlandse taal en worden ze voorbereid op vervolgonderwijs.

Sinds 1 februari 2022 verzorgt ISK De Toekomst eerste opvang voor de jongeren die in het AZC wonen. Op de locatie Stadhuisplein volgen ruim 50 leerlingen dagonderwijs waarbij ze naast Nederlands ook les krijgen in rekenen, sport en creatieve vakken.

Kenmerken van de school

  • onderwijs aan nieuwkomers
  • kleinschalig
  • leerroutes van Lowan

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven