Tiener College

Hoefslag 4 4205 NK Gorinchem

 • Presentatiemiddag: leerlingen presenteren projecten en onderzoeksvragen
 • Musical op het plein
 • LAB: leren op bijzondere locaties (Binnenhof)
 • Veel aandacht voor kunst & cultuur
 • Er op uit om te leren over de natuur

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Tiener College!

Tiener College is een innovatief programma binnen het onderwijsaanbod van CS De Hoven (CVO-AV). Binnen Tiener College VO vormen leerlingen van klas 1-2 een stamgroep en werken en leren met een persoonlijk leerplan. Het programma biedt leerlingen tot 14 jaar tijd en ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Na Tiener College gaan leerlingen naar de derde klas van een van de scholen van CVO-AV.

Tiener College VO vormt met Junior College (groep 1 tot en met 6) en Tiener College PO (groep 7-8) van LOGOS een doorlopende leerlijn 4-14 jaar. De uiteindelijke ambitie is een doorlopende leerlijn van 2-18 jaar te realiseren.

Kenmerken van de school

 • Gepersonaliseerd leren
 • Doorgaande leerlijnen
 • Respect en verbinding
 • Nieuwsgierigheid
 • Christelijke inspiratie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
8

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven