De Noordhoek

Hoefslag 8-12 4205 NK Gorinchem

Schoolfoto van De Noordhoek

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen halen op De Noordhoek diverse branchecertificaten behalen. Dat vergroot hun kansen en kwaliteit op de arbeidsmarkt.

Deze branchegerichte cursussen (BGC's) stemmen we zoveel mogelijk afgestemd op het uitstroomperspectief van de leerling: naar werk of een vervolgopleiding.

Uw kind kan de volgende opleidingen volgen voor: 

  • het heftruckcertificaat 
  • het lasdiploma
  • VCA-diploma

en voor het werken in 

  • de metaal,
  • de huishouding,
  • de horeca,
  • de groothuishouding. 
Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Allemaal anders, ieder zijn talent!
Voor iedere leerling maken we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): de verwachte ontwikkeling voor een leerling op onze school. We gebruiken hiervoor het onderwijskundig rapport als basis. We checken regelmatig of dit ontwikkelingsperspectief nog passend is. Waar nodig wordt het bijgesteld.

De stagedocent begeleidt de leerling naar arbeid. Dit gebeurt in overleg met de docenten (theorie en praktijk)
Elke leerlingen krijgt daarvoor een op maat afgestemde route die leidt naar werk, verder leren of een combinatie daarvan. Jaarlijks vullen we de uitstroommonitor in nadat we hebben gekeken of het goed gaat met de leerling. Het stageteam vormt altijd een achtervang voor de leerlingen. 

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven