De Noordhoek

Hoefslag 8-12 4205 NK Gorinchem

Schoolfoto van De Noordhoek

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons schoolplan vormt de routekaart van het beleid. Jaarlijks worden hieruit de concrete doelstellingen geformuleerd die we met ons team, de leerlingen en de ouders willen bereiken. Daarvoor worden gerichte acties ingezet en geëvalueerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven