Merewade Praktijkschool

Merwedekanaal 8 4206 BC Gorinchem

Schoolfoto van Merewade Praktijkschool

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgstructuur van de school is beschreven in het Zorgplan PrO. Ieder jaar evalueren we de structuur en brengen we aanpassingen aan waar nodig. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven