Omnia College

W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem

  • Schoolfoto van Omnia College
  • Schoolfoto van Omnia College
  • Schoolfoto van Omnia College
  • Schoolfoto van Omnia College
  • Schoolfoto van Omnia College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen ervaren Omnia College als een prettige en veilige school waar ze veel kunnen leren. De tevredenheid van de leerlingen ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Daar zijn we natuurlijk trots op! Mooi is ook om te zien dat leerlingen de kwaliteit van ons digitaal onderwijs hoog waarderen. Op Omnia College hebben alle leerlingen een eigen laptop en verloopt het onderwijs voor een groot deel digitaal. Omnia College loopt daarmee duidelijk voor op andere scholen. Ook de kwaliteit van de lessen en de begeleiding van de mentor scoren hoog. Het meest trots zijn wij op ons gezamenlijk gevoel van veiligheid. Deze dikke negen geeft mooi aan hoe we ons thuis voelen in de #community Omnia College. Wij zorgen voor elkaar, elke dag weer.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen ervaren Omnia College als een prettige en veilige school. De tevredenheid van de leerlingen ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Daar zijn we trots op! Leerlingen gaan met plezier naar school en voelen zich gezien en gewaardeerd. Het aantal pestgevallen is laag. En als er gepest wordt, vinden leerlingen dat de school goed optreedt. Ook geven de leerlingen aan dat ze met persoonlijke problemen altijd een luisterend oor vinden bij de docent, de mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator. Daar doen we het voor!

Kom ook vooral eens kijken op onze school (iedere dag welkom!) en ervaar de fijne sfeer in de kantine, gangen en natuurlijk de lessen! 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ouders zijn zeer tevreden over Omnia College en daar zijn wij erg blij mee. Goede samenwerking tussen kind, school en ouder is van groot belang voor gelukkige kinderen. En gelukkige kinderen presteren beter.

Op de meeste onderdelen geven de ouders de school een 8 of hoger. Voor ICT en mentoraat zelfs een 9! Dat komt natuurlijk door de inzet van onze Personal Coaches en de laptop voor elke leerling.

Op Omnia College betrekken we de ouders (en de leerlingen natuurlijk) actief bij de school. In de werkgroep Ouders@Omnia werken personeel en ouders samen om de school beter te maken en de ouderbetrokkenheid te vergroten. De wensen- en verwachtingenavond is daar een mooi voorbeeld van. Zo weten we precies wat er speelt en werken we samen aan #positiefomnia. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven