Omnia College

W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem

  • Schoolfoto van Omnia College
  • Schoolfoto van Omnia College
  • Schoolfoto van Omnia College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op Omnia College geloven we in kansen geven aan leerlingen. Als leerlingen laten zien dat ze een niveau hoger aankunnen, dan geven we ze de kans. Wel moet de leerling voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de leerling gemotiveerd zijn en het inzicht hebben om een hoger niveau aan te kunnen. Zo voorkomen we teleurstellingen achteraf. Op basis van de gegevens hiernaast ziet u dat relatief veel leerlingen in leerjaar 3 op een hoger niveau zitten dan het advies van de basisschool. Daar zijn we trots op!
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Als school kiezen we ervoor om leerlingen zo min mogelijk te laten doubleren. Als een leerling het jaar niet haalt, kiezen we er eerder voor de leerling over te laten gaan op een lager niveau. Daarmee voorkomen we dat leerlingen, als ze het jaar over zouden moeten doen, gedemotiveerd raken. Misschien haalt de leerling het diploma dan wel helemaal niet meer. Dat zou zonde zijn. In de tabel hiernaast ziet u, dat er nauwelijks leerlingen blijven zitten. In de tabel hierboven ziet u dat relatief veel leerlingen in leerjaar 3 zelfs op een hoger niveau zijn gekomen. Soms gebeurt het dus ook dat leerlingen het een niveautje lager proberen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze mooie slagingspercentages en natuurlijk voor op de leerlingen die dit afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Er is de afgelopen schooljaren hard gewerkt om nog meer leerlingen te laten slagen en met goed resultaat! We werken samen met de leerlingen vanaf de start van klas 3 toe naar mooie resultaten op de examens. Zoals u kunt zien zijn we in schooljaar 2020 3x 100% geslaagd: alle leerlingen van alledrie de opleidingen BB, KB en GL/TL zijn geslaagd :)
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Omnia College bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs in het mbo of op het havo. De meeste leerlingen gaan naar het mbo. Daarna gaan zij aan het werk of leren ze door op het hbo. Sommige leerlingen gaan na het behalen van het tl-diploma naar havo-4. Om de overstap van tl-4 naar havo-4 zo soepel mogelijk te maken, werken Omnia College en Fortes Lyceum nauw met elkaar samen. Fijn dat zo'n overstap zo makkelijk is voor de leerlingen! 

Wij zijn erg trots op onze leerlingen en vinden het fantastisch om elk jaar te horen van onze oud-leerlingen waar ze zijn beland. Kijk eens op www.detoekomstaanjevoeten.nl om te lezen wat een aantal van onze oud-leerlingen doen! 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks publiceert de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten per school. Hieronder de samenvatting voor onze school: alle teams scoren een voldoende in 2020!

Onderbouw 

Onderwijspositie t.o.v. advies PO: voldoende
Leerlingen komen binnen met hun schooladvies van de basisschool. Na twee jaar Omnia zitten ze goed op hun plaats. Op Omnia scoren we hoog. We geven kinderen kansen en zien dat veel leerlingen op een hoger niveau onderwijs volgen dan dat het advies was in groep 8.

Onderbouwsnelheid: voldoende
Leerlingen doen twee jaar over de onderbouw van het vmbo. Vertraging door zittenblijven is niet wenselijk voor leerlingen en heeft vaak niet het gewenste effect. Ook hier scoort Omnia hoog. We kijken goed naar het niveau van onze leerlingen en zorgen ervoor dat ze binnen twee jaar in de juiste leerweg zitten. Zittenblijven is een uitzondering op Omnia.

Bovenbouw
Bovenbouwsucces: voldoende
Vanaf klas 3 werk je toe naar het examen. Geen zittenblijven meer en geen wisseling meer van leerweg. We scoren daar opnieuw hoog. Onze leerlingen gaan goed voorbereid het examen in.

Examencijfers: voldoende
We ronden af met het examen in klas 4. Ook daar scoren we een voldoende. Voor TL is dat hard werken maar het lukt ons gelukkig elk jaar weer, op KB doen we het precies zo goed als in de rest van Nederland en onze BB’ers halen hier jaarlijks een high score.

We zijn trots op deze cijfers van de onderwijsinspectie en bovenal blij voor onze leerlingen. En ik ben blij met team Omnia dat dagelijks keihard werkt aan goed onderwijs.

Dank jullie wel.
Marieke van den Berg
Directeur

Terug naar boven