Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4 4207 EA Gorinchem

Schoolfoto van Fortes Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Intern houdt de school tweemaal per jaar  tevredenheidsenquêtes in alle klassen. De resultaten worden door de docenten direct gebruikt om hun functioneren aan te passen aan de behoeften van de leerlingen. 

Het Fortes Lyceum werkt  voortdurend aan de verbetering van de tevredenheid van leerlingen. In de leerlingenraad
worden voorstellen voor verbeteringen besproken. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school is een voorstander van stille veiligheidsmaatregelen. Wij zien weinig in cameratoezicht, des te meer in persoonlijke surveillance. De leerlingen geven in de tevredenheidsenquêtes een ruime tevredenheid met de veiligheid aan.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Via ouderavonden en via de ouderraad onderhoudt het Fortes Lyceum voortdurend contact met de ouders om hun wensen en suggesties te bespreken. Allerlei initiatieven van ouders hebben zo al gestalte gekregen in de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven