Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4 4207 EA Gorinchem

Schoolfoto van Fortes Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze school legt de nadruk op het bieden van kansen. Dat is te zien aan de doorstroming in de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo, die beter is dan het landelijk gemiddelde.  
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van vmbo-t (mavo) zijn traditioneel op onze school rond het landelijk gemiddelde. Op het havo ligt het percentage geslaagden meestal boven het landelijk gemiddelde. Op het vwo schommelt het gemiddelde rond het landelijke gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn voor de meeste vakken op of boven het landelijk gemiddelde. Het verschil tussen de examencijfers en de schoolexamencijfers is zeer klein. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tot dusver hebben er geen externe evaluaties plaatsgehad

Terug naar boven