Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4 4207 EA Gorinchem

Schoolfoto van Fortes Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze school legt de nadruk op het bieden van kansen. Dat is te zien aan de doorstroming in de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo, die beter is dan het landelijk gemiddelde.  
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van vmbo-t (mavo) zijn traditioneel op onze school rond het landelijk gemiddelde. Op het havo ligt het percentage geslaagden meestal boven het landelijk gemiddelde. Op het vwo schommelt het gemiddelde rond het landelijke gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn voor de meeste vakken op of boven het landelijk gemiddelde. Het verschil tussen de examencijfers en de schoolexamencijfers is zeer klein. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het Fortes Lyceum mag trots zijn op de successen van haar leerlingen in het vervolgonderwijs. Deze leerlingen worden hierin intensief begeleid. De mavo-leerlingen zetten voor een deel hun schoolloopbaan voort in het havo. 

Het overgrote deel van de havisten stroomt door naar het Hoger Beroeps Onderwijs. Enquêtes laten zien dat zij het daar prima doen. Een klein deel stroomt binnen het Fortes Lyceum door naar het atheneum.
Onze atheneum-leerlingen kiezen meer en meer voor een universitaire opleiding. Academische vorming is één van de speerpunten van ons atheneum. De talentenstromen Fast lane Discovery en Technasium bereiden de leerlingen uitstekend voor op de universiteit via gevarieerd en soms omvangrijk eigen onderzoek.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tot dusver hebben er geen externe evaluaties plaatsgehad

Terug naar boven