Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4 4207 EA Gorinchem

Schoolfoto van Fortes Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Van oudsher biedt het Fortes Lyceum een sterk aanbod in de profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. Vooral dit laatste profiel is populair bij veel havo-leerlingen. Zowel havo als atheneum laten een stijging zien van de keuze voor Natuur en Gezondheid. Vooral valt de toenemende keuze van dit profiel door meisjes op. Met deze ontwikkeling is de school erg gelukkig.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Fortes Lyceum is een excellente school die leerlingen kansen biedt om het beste uit zichzelf te halen en met resultaten op of boven de landelijke gemiddelden te scoren. De drie schooltypen (atheneum-havo-mavo) worden ieder gedragen door een eigen team. De docenten werken vooral binnen hun eigen team, zodat ze een jarenlange band opbouwen met hun leerlingen. Dit komt het gevoel van geborgenheid ten goede.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van leerlingen en het onderwijs dat zij volgen, zijn met
elkaar verbonden. Leerlingen met een specifieke hulpvraag of indicatie krijgen
kansen om met passende ondersteuning een regulier onderwijstraject te volgen.
De mentor, zorgcoördinator, afdelingsleiders en het Zorg Advies Team zorgen
ervoor dat de begeleiding van onze leerlingen op elkaar worden afgestemd. Het
Fortes Lyceum wordt hierin gesteund en geadviseerd door
externe specialisten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven