Stichting Waerdenborch

Gruttostraat 1 7471 EP Goor

  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op De Waerdenborch blijven weinig leerlingen zitten. De doorstroom in de onderbouw en bovenbouw ligt voor alle leerwegen op of rond het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op De Waerdenborch is het slagingspercentage ieder jaar hoog. In het schooljaar 2019-2020 zijn door alle scholieren geen Centraal Eindexamens gemaakt. Dat is ook het geval op De Waerdenborch. Maar leerlingen van de Mavo (vmbo-(G)T) hebben wel een diploma gekregen op basis van de resultaten van de School Examens. 

In het schooljaar 2019-2020 zijn alle leerlingen van de Mavo geslaagd (100%).

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde examencijfer ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen met een mavo diploma gaan naar het mbo. Vanaf 4 mavo stromen leerlingen ook door naar 4 havo.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Waerdenborch is een school waar we onderwijskwaliteit heel belangrijk vinden. We willen dat jij goed les krijgt en dat je uiteindelijk een diploma haalt op een niveau dat bij je past. Er wordt altijd gekeken naar hoe we het onderwijs beter kunnen maken.

Terug naar boven