Stichting Waerdenborch

Gruttostraat 1 7471 EP Goor

  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op onze vestiging in Goor kunnen de leerlingen alleen examen doen op theoretische leerweg van het vmbo (mavo).
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

We zijn bezig met het opstellen van een nieuw schoolplan. We vragen leerlingen, ouders en mensen en bedrijven uit de omgeving van de school om input te leveren voor dit schoolplan. In juni 2021 is het nieuwe schoolplan klaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerling staat centraal.
De Waerdenborch begeleidt leerlingen in hun leerproces, persoonlijke vorming en keuzeproces. De begeleiding en opvang van leerlingen is een zaak waar veel aandacht aan wordt geschonken.Wanneer je bij ons op school komt, word je begeleid door je mentor. Met al je vragen kun je bij je mentor terecht. Mochten er onverwacht problemen ontstaan dan helpt de mentor je deze op te lossen.
Als er vragen zijn waarvoor extra expertise nodig is, schakelt de mentor in overleg met jou en je ouders het ondersteuningsteam in. Dit kan zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dyslexie, dyscalculie, ASS, AD(H)D of problemen op sociaal emotioneel gebied. Voor alle leer- of ondersteuningsbehoeftes hebben wij expertise beschikbaar.

Wilt u meer weten over extra ondersteuning? Neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via telefoonnr. 0548-378383. Wij vertellen u er graag meer over.

De school werkt samen met andere scholen en zorginstellingen binnen het samenwerkingsverband 23.02 (Hengelo e.o.).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven