Stichting Waerdenborch

Gruttostraat 1 7471 EP Goor

 • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
 • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
 • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch

In het kort

Toelichting van de school

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs, met vmbo, havo en vwo en gymnasium.

Wij zijn een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen. De basis van ons onderwijs is die van wederzijds respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en durf. Als openbare school willen wij onze leerlingen vormen tot mensen die respectvol met elkaar om kunnen gaan in de samenleving waar zij deel van uitmaken, ongeacht religie, nationaliteit en andere levensbeschouwelijke keuzes.

Op de Waerdenborch is geen plek voor discriminatie en pesten. Tevens is onze school aangesloten bij de Gay Straight Alliance, dat zich richt op de acceptatie van homo-jongeren.

Iedere leerling heeft talent. De kunst is om dit talent te ontwikkelen. De Waerdenborch wil het beste uit haar leerlingen halen. Onze slogan is dan ook: Fundament voor talent! De slogan verwijst naar het funderende onderwijs (basisschool en voortgezet onderwijs) en naar de fundamenten van het kasteel De Waerdenborch, waar onze school naar is vernoemd.

Ook jij hebt talent. Alleen moet je dat nog leren ontdekken en ontwikkelen. Daarbij helpen wij je. Wij helpen je leren leren, leren kiezen en leren leven. Hoe doen we dat? Op De Waerdenborch vind je de structuur, heldere regels en begeleiding die jou verder helpen. Dat geldt ook voor het leren kiezen. Straks sta je namelijk voor de belangrijke stap een vervolgopleiding te kiezen en later ook een beroep. En waar wij je ook bij helpen is om te leren leven in onze steeds veranderende samenleving en respectvol om te gaan met anderen. Dit leer je door leuke stages, onze schoolcultuur en burgerschapsvorming.

Kenmerken van de school

 • Technasium en Techniek
 • Kunst
 • Ondernemen
 • Internationlisering en Sport
 • Talentontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven