School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Keyzer

Doctor Keyzerlaan 23 5051 PB Goirle

Schoolfoto van School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Keyzer

Uitstroomprofiel

Er zijn 3 uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Leerlingen krijgen onderwijs in een passend profiel. Vso-scholen stellen voor elke leerling een plan op. In dit plan staat de verwachte uitstroombestemming van de leerling en een beschrijving van de ondersteuning en begeleiding.

Terug naar boven