Calvijn College Goes Stationspark

Stationspark 25 4462 DZ Goes

  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Motto van het strategisch beleid 2018-2022 is Leren = vooruitzien. We zien graag dat uw kind niet alleen tot bloei komt, maar ook de rijkdom van een leven met de Heere kent. Dat biedt uitzicht voor tijd én eeuwigheid. Leren doen we met open vizier. Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met ouders, kerken en onze partners. We zijn present in onderwijs en samenleving door kennis te delen en een positieve bijdrage te leveren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie op ondersteuning

Op onze school staat de leerling in het middelpunt. Dit betekent dat iedereen die bij de school betrokken is, rond de leerling staat. Degenen die het meest bij de leerling betrokken zijn, staan het dichtst bij de leerling. De mentor is daarvan de belangrijkste en de spil in de begeleiding van de leerling. De ondersteuning op onze school wordt geboden vanuit de visie dat we elke leerling die met zijn ouders voor reformatorisch onderwijs kiest en toelaatbaar is, ongeacht de beperking, welkom heten op onze school. Lukt het ons niet om de juiste ondersteuning binnen school te vinden, dan zoeken we samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) mee naar een andere passende plek. Uitgaan van de uniciteit van het kind, betekent dat elke leerling zijn eigen ondersteuningsbehoefte heeft. Ons ondersteuningsaanbod biedt de mogelijkheid om voor elke leerling passende ondersteuning samen te stellen, zodat in elke situatie op maat steun wordt geboden. Indien die ondersteuning  buiten de eigen school moet worden gevonden, dan is de intentie dat ouders en kind een vorm van begeleiding meekrijgen die als identiteitsgebonden steun wordt ervaren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven