Calvijn College Goes Stationspark

Stationspark 25 4462 DZ Goes

  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark
  • Schoolfoto van Calvijn College Goes Stationspark

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan is opgesteld aan de hand van artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en heeft ook het karakter van een strategisch beleidsplan. Als titel voor het plan hebben we gekozen voor 'Leren door onderwijzen'. Het is de onderwijzer, de pedagoog, de docent die binnen onze school een belangrijke plaats inneemt. Dit doet hij vanuit een gezagspositie en met autoriteit, maar tegelijkertijd met liefde, zorg en compassie.

Het Calvijn College is een christelijke school; een school waar de Bijbel, als Gods openbaring, de Bron is en waar het Evangelie van Jezus Christus de blijde boodschap is. We bidden dat het onderwijs aan het Calvijn College niet alleen zal staat in het teken van een goede voorbereiding op het burgerschap in deze wereld, maar dat het vooral zal staan in het teken van het verkrijgen van het burgerschap in het Koninkrijk der hemelen. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie op ondersteuning

Op onze school staat de leerling in het middelpunt. Dit betekent dat iedereen die bij de school betrokken is, rond de leerling staat. Degenen die het meest bij de leerling betrokken zijn, staan het dichtst bij de leerling. De mentor is daarvan de belangrijkste en de spil in de begeleiding van de leerling. De ondersteuning op onze school wordt geboden vanuit de visie dat we elke leerling die met zijn ouders voor reformatorisch onderwijs kiest en toelaatbaar is, ongeacht de beperking, welkom heten op onze school. Lukt het ons niet om de juiste ondersteuning binnen school te vinden, dan zoeken we samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) mee naar een andere passende plek.

Uitgaan van de uniciteit van het kind, betekent dat elke leerling zijn eigen ondersteuningsbehoefte heeft. Ons ondersteuningsaanbod biedt de mogelijkheid om voor elke leerling passende ondersteuning samen te stellen, zodat in elke situatie op maat steun wordt geboden. Indien die ondersteuning  buiten de eigen school moet worden gevonden, dan is de intentie dat ouders en kind een vorm van begeleiding meekrijgen die als identiteitsgebonden steun wordt ervaren.

https://www.calvijncollege.nl/over-onze-school/zorg-een-prioriteit/zorgstructuur


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven