Pontes Scholengroep, Het Goese Lyceum locatie Bergweg

Bergweg 14 4461 NB Goes

Schoolfoto van Pontes Scholengroep, Het Goese Lyceum locatie Bergweg

In het kort

Toelichting van de school

Het Goese Lyceum locatie Bergweg is de grootste school voor vmbob/k in Zeeland, hierdoor is het mogelijk om de leerlingen een breed aanbod van smalle en brede beroepsopleidingen aan te bieden. het beeld voor de school symboliseert waar de school voorstaat, het gaat om het hoofd(kennis), de handen(vaardigheden) en het hart ( je houding en passie).

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Uitdagend
  • We helpen je vooruit
  • Aandacht voor de leerling
  • praktisch en creatief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
515

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven