Dr. Nassau College locatie Aa en Hunze

Stokleggingslaan 17 9461 CC Gieten

Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Aa en Hunze

Profielkeuze

Toelichting van de school

In Gieten kiezen de leerlingen allemaal 7 of 8 examenvakken. Dit betekent dat de meeste leerlingen twee of meer sectoren op hun diploma vermeld krijgen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Visiedocument Link Je Kennis beschrijven wij onze onderwijsvisie en wordt uiteengezet op welke wijze wij dit invullen.  De verschillende onderdelen van Link Je Kennis, de manier waarop wij dit vertalen in ons onderwijs, en wat het betekent voor leerlingen die voor onze school kiezen, kunt u hier teruglezen.  


Het schoolplan 2010-2014 omvat het strategisch beleidsplan, dat na uitvoerige zelfevaluatie tot stand is gekomen in het voorjaar van 2010. Het schoolplan geeft beknopt weer vanuit welke visie de school werkt en welke strategische doelen de school nastreeft. Werken aan kwaliteit, huisvesting en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen staan hierbij centraal.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorg en begeleiding op het Dr. Nassau College Gieten is geïntegreerd, dat wil zeggen direct verbonden met het onderwijs. Docenten en mentoren staan voor de  'dagelijkse zorg'. Gekwalificeerde leerlingbegeleiders, de eigen zorgcoördinator en specialisten binnen en buiten de school zorgen voor een adequate begeleiding als dat nodig is. Handelingsplannen worden met instemming van ouders vastgesteld en uitgevoerd. De verschillende vormen van begeleiding treft op een overzichtelijke manier aan in het document Begeleidingskaart in de bijlage. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven