Commanderij College locatie Macropedius

Sleutelbosch 2 5421 KZ Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Macropedius
  • De kleurrijke kantine van het Macropedius

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We meten de tevredenheid van leerlingen jaarlijks. Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek zien we waar we als school verder op kunnen verbeteren. In overleg met leerlingen stellen we de verbeterpunten vast.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed en veilig schoolklimaat wordt bepaald door de mensen die werken en leren in de school én door de afspraken die in school gelden. De afspraken zijn gemaakt in overleg met de leerlingenraad en klankbordgroepen van verschillende medewerkers. Deze afspraken zijn te vinden in de jaargids. Op www.commanderijcollege.nl zijn o.a. speciale pagina's te vinden over 'de leerling online' en 'pesten'. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks meten we de tevredenheid van de ouders van onze derdejaars leerlingen. We gebruiken de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek om, in overleg met ouders, te bepalen welke punten extra aandacht vragen. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven