Commanderij College locatie Macropedius

Sleutelbosch 2 5421 KZ Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Macropedius
  • De kleurrijke kantine van het Macropedius

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het doel van deze indicator is om zichtbaar te maken of de school in staat is om leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot het niveau te brengen dat ten opzichte van het advies mag worden verwacht. Deze indicator laat zien wat het Commanderij College heeft toegevoegd aan het niveau van de leerling: we motiveren leerlingen en bieden kansen om tot een hoger niveau te reiken.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doorstroom in de onderbouw (onderbouwsnelheid) laat zien hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Doorstroom in de bovenbouw (bovenbouwsucces) geeft een indruk van de tijd die leerlingen nodig hebben om een diploma te halen, nadat ze op een bepaald niveau zijn geplaatst of een keuze voor een sector of profiel hebben gemaakt. Het percentage zittenblijvers en het slagingspercentage vormen het voornaamste deel van de indicator bovenbouwsucces. Voor de indicatoren onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces bepaalt de Onderwijsinspectie een minimale norm. Het Commanderij College scoort op beide indicatoren 'boven de norm'.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 was het slagingspercentage van het Macropedius als volgt.

Havo: 97.5%

Vwo: 87.2%

Gymnasium: 94.1%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In schooljaar 2020/2021 lag het gemiddelde eindexamencijfer van de Havo (6,7) boven het landelijk gemiddelde van een 6,3. Dit geldt ook voor het Vwo. Het gemiddelde eindexamencijfer van het Vwo (6,7) is hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,5. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2013-2014 neemt de school deel aan de externe evaluaties van de ORION-scholen. Door intervisie met andere ORION-scholen wordt nagegaan of bijsturing nodig is en wordt kwaliteitsverbetering geborgd.

Terug naar boven