Commanderij College locatie Macropedius

Sleutelbosch 2 5421 KZ Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Macropedius
  • De kleurrijke kantine van het Macropedius

Profielkeuze

Toelichting van de school

Om leerlingen in de gelegenheid te stellen om 'breed' te kiezen en hiermee hun beroepsmogelijkheden te vergroten bestaat de mogelijkheid om onderwijsprofielen te combineren. Bijvoorbeeld CM & EM vormen het leerdomein 'maatschappij, cultuur en economie' en NT&NG vormen het leerdomein 'natuur, techniek en gezondheid'. Op de Havo kiezen de meeste leerlingen voor het profiel Economie/Maatschappij of het profiel Natuur/Gezondheid. Op het Vwo kiest meer dan 50% van de leerlingen het combinatieprofiel NT&NG. Dit is veel meer dan op andere havo/vwo scholen. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Commanderij College werkt met andere scholen in de regio samen op het gebied van passend onderwijs. Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met ouders en de leerlingen. Meer over het samenwerkingsverband en passend onderwijs is te vinden op: http://vo.swv-peelland.nl

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven